مطالب سیاسی

 

"رۆژه‌ڤ"   فصلنامه‌  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی تحولات دوده‌هه‌ی اخیر کردستان در عراق و ترکیه‌   نشریه‌ دانشجویی دانشگاه‌ تهران   
   
 بهرام فرشی کردستان سرزمین رنجها و تجربه‌ ها                          
   
  نوشته‌های دکتر علی گلاویژ 
   
حه‌سه‌ن ئه‌یوب زاده‌ ناگفتەهایی در رابطە با پروندە ترور دکتر قاسملو
   
دکتر کامران امین آوه‌ مقاله‌ها وترجمه‌ها
ترجمه :  کامران امین آوه کوردستان "مجموعه‌ مقالات"
برگردان: دکتر کامران امین آوه‌ کوردستان در ابعاد ژئوپلتیک   پروفسور میخائیل لازاریف
برگردان: دکتر کامران امین آوه‌ شرکت کردهای عراق در تشکیل دولت جدید
ترجمه :  کامران امین آوه افراط گرایان اسلامی در کردستان کنونی     پروفسور شاکرو خدویویچ محوی
ترجمه :  کامران امین آوه احساس داشتن ممنوع است؟                    حه‌سه‌ن قزڵجی
ترجمه :  کامران امین آوه لباس سنتی کردهای ايران و عراق
   
ترجمه‌ی چند مقاله‌ی علمی‌ در باره‌ی مفاهيم"ملت"،"حق تعيين سرنوشت" "حقوق اقليتها"،دمکراسی و فدراليسم
ناصر ایرانپور در راه‌ دستيابي مشترک به‌ تبييني نوين از هويت ملي
ناصر ایرانپور بر علیه‌ فراموشی
ناصر ایرانپور مشارکت دمکراتيک بر بستر غيردمکراتيک
ناصر ایرانپور ماجرایی به‌نام پرچم ایران
ترجمه :  ناصر ایرانپور سازمانيابي سياسي اقليتهاي ملي ...
ترجمه :  ناصر ایرانپور در تـقـبـيـح اعـدام
ناصر ایرانپور در افشای شُوينيسم!
ترجمه :  ناصر ایرانپور فشرده‌ای از دانستنيهای لازم مربوط به‌ اقامت و تحصيل در آلمان
ترجمه :  ناصر ایرانپور نقش زبان مادری در آموزش زبان دوم
ناصر ایرانپور نگاهي به فدراليسم در آلمان پس از رفرم
ناصر ایرانپور بعنوان روز ملی و جشن سراسری کُرد
ناصر ایرانپور يادداشتی پيرامون وجه مشترک خانواده‌، حزب، کشور، دين
ترجمه :  ناصر ایرانپور رابـطـه  صيانت از اقليتها بـا حق تعيين سرنوشت خلقها
ناصر ایرانپور پـژاک، مبارزة مسلحانه‌ و چند پرسش از احزاب کُردی
ترجمه :  ناصر ایرانپور مجملی بر وضعیت کردها در سوریه
ترجمه : سامره‌ند م. مقدمه‌ای بر فدرالیس
   
محمد سیار واقعیتی در ابهام
محمد سیار تنها سنگر بازمانده‌ از قیام
   
سعید شمس ایرانیت و کردیت : همزیستی یا همستیزی
   
امیرهوشنگ اطیابی نگاهی به نامه ی زنده یاد سیاوش کسرایی- اول آبان ماه سال ۱۳۶۷
   
ع. بیگدلی - ر. پیروتی نقش سردار عزیزخان مکری در سیاست داخلی و خارجی قاجار
   
واهیک کشیش‌زاده نسل‌کشی ارامنه؛ انگیزه‌های وقوع و دلایل انکار