ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک

 

مەلان کاتێک لە باغان پۆل دەبەستن

درەخت کاتێک لەبەر باران دەوەستن

 

کە نەیزاری قەراخ گۆلاو لەبەر با

وەکوو شمشاڵژەنێک شمشاڵ‌بەدەستن

 

مرۆڤی سەرزەوی کاتێک کە شادن،

کە غەمبارن، کە هوشیارن، کە مەستن

 

کە گیانداران لەبەر ئازار دەناڵن

دەنا کاتێک ئەویندار و بەهەستن

 

هەمووی بە زمانی خۆی دەدوێ و دەخوێنێ

ئەدی بۆچی زمانی من دەبەستن؟

 

ناسری حیسامی

٢٠٢٠/٢/٢١