به‌یت و حه‌یران


محێدین

محێدین  به‌یت بێژ و گؤرانی بێژ خه‌ڵكی گوندی قه‌ڵه‌نده‌ر به‌شی فه‌یزوڵابه‌گی بووه‌. ئه‌و له‌ گه‌ڵ حه‌مه‌ حسێن دوو گؤرانی بێژ و به‌یت بێژی به‌ ناوبانگ بوونه‌.

 

مه‌جید خان

مه‌جید خان یه‌كێك له‌ ده‌نگ خؤشه‌كانی ناوچه‌ بووه‌ و له‌ گه‌ڵ هه‌مزه‌ به‌گ  به‌ باربه‌د و نه‌كیسی ناوچه‌ ناووده‌نگیان ده‌رچووه‌.

ئێستاش شێوازی گووتنی هه‌مزه‌ به‌گ و مه‌جیدخان یه‌كێك له‌ شێوازه‌كانی گؤرانی چرینی كوردیه‌.

 

حه‌مه‌ حسێن

حه‌مه‌ حسێن به‌یت بێژ و گؤرانی بێژ خه‌ڵكی گوندی قه‌ڵه‌نده‌ر به‌شی فه‌یزوڵابه‌گی بووه‌. ئه‌و له‌ گه‌ڵ محێدین دوو گؤرانی بێژ و به‌یت بێژی به‌ ناوبانگ بوونه‌.

 

هه‌مزه‌ به‌گ

هه‌مزه‌ به‌گ یه‌كێك له‌ ده‌نگ خؤشه‌كانی ناوچه‌ بووه‌ و له‌ گه‌ڵ مه‌جید خان به‌ باربه‌د و نه‌كیسی ناوچه‌ ناووده‌نگیان ده‌رچووه‌.

ئێستاش شێوازی گووتنی هه‌مزه‌ به‌گ و مه‌جیدخان یه‌كێك له‌ شێوازه‌كانی گؤرانی چرینی كوردیه‌.